P-UNIVERSEEL

De personeelsvereniging van de Universiteit Maastricht

Samenstelling bestuur

 

Bestuur

 

 

J. Gorissen, M. Maassen,

(ad interim)

W. Mathijsen,

ad interim

 

 

Voorzitter / Secretaris

 

 

Jo Gorissen

 

Penningmeester

 

 

Michel Maassen

 

Ledenadministratie:

 

 

Walter Mathijsen

 

Kascontrolecommissie 2021/2022:

 

C.Voorjans

E.Raadschilders

 

Website:

 

 

Michel Maassen

 

Redactie-adres P-Universeel: p-universeel@maastrichtuniversity.nl

P-universeel box 55 - Uns50 postbus 616 6200 MD Maastricht

E-mail: p-universeel@maastrichtuniversity.nl

Bankrekening nr.: NL24INGB 0007 2309 38

tel.: 043-3882076